EØS-borgere kan få norske dagpenger i andre land

En ny avgjørelse fra Efta-domstolen åpner for at borgere i EU og EØS-land kan motta norsk arbeidsløshetstrygd selv om de oppholder seg i utlandet.

02.04.2013

NAV har hittil ment at man må oppholde seg i Norge for å ha rett til arbeidsløshetstrygd (dagpenger). På vegne av svensken Stig Arne Jonsson har advokat Lars Edvard Landsverk i Advokatfirmaet Ness Lundin ment at dette strider med Norges forpliktelser under EØS-avtalen.

– I norsk folketrygdlov står det at du må fysisk oppholde deg i Norge for å ha rett til dagpenger. Efta-domstolen slår fast at Norge ikke har anledning til å stille dette kravet. Den norske folketrygdsloven er derfor i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser, sier advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin.

Efta-domstolen har avgitt en såkalt rådgivende uttalelse. Saken skal nå sluttbehandles i det norske rettsvesenet, i første omgang i lagmannsretten. Høyesterett har tidligere slått fast at rådgivende uttalelser fra Efta-domstolen skal vektlegges tungt, men at norske domstoler skal velge selvstendig. Saken er dermed ikke endelig avgjort.

Les mer om saken i Aftenposten og VG .

 

Relaterte saker

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

  • Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett