Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav

Den som har blitt utsatt for en skade, kan kreve erstatning direkte fra skadevolders forsikringsselskap (direktekrav), eller man kan kreve erstatning fra skadevolder som igjen kan kreve dekning fra eget forsikringsselskap.