Bobehandlingen av Sharif-selskapene

Bostyrer Christian Lundin mistenker unndragelser.

17.06.2015

Den 15. mai 2015 ble det åpnet konkurs i følgende selskaper:

Sharif Holding AS
Sharif Invest AS
Sharifs Dekksenter AS
Tommy Sharif AS
Hov Møbel AS
Europtyre AS
Starum AS
Dekkongen Sharif Oslo AS

Bakgrunnen var oppbudsbegjæring fra samtlige selskaper hvor Tommy Sharif er styreleder. Advokat Christian Lundin er oppnevnt som bostyrer i alle boene.

15. juni 2015 ble det avholdt skiftesamling ved Nedre Romerike tingrett. Lundin la frem en redegjørelse for det foreløpige arbeidet med selskapene. Pr i dag foreligger det mistanke om en rekke omstøtelige disposisjoner samt erstatningsbetingede disposisjoner forut for konkursåpning. Det foreligger også mistanke om straffbare forhold.

Les mer om konkursene her:

Dagens næringsliv

Aftenposten/E24

Relaterte saker

  • Sharif selger felger på Facebook

  • Politiet fant kr. 800.000 i bilen til Tommy Sharifs bror