Artikkel i TEFT: "Skadelidtes valg av bostedsland"

Advokat Tom Sørum har publisert en artikkel i nyeste utgave av det anerkjent tidsskriftet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (nr 4-2022): “Skadelidtes valg av bostedsland”.

22.05.2023

Artikkelen tar utgangspunkt i Høyesteretts dom av 8. juni 2022 – den såkalte Amerikadommen. Dommen kan leses på lovdata.no.

Saken gjaldt en familie som flyttet tilbake til USA fra Norge etter at deres barn ble pådratt en alvorlig fødselsskade. Foreldrene hadde møttes i USA og barnet hadde både norsk og amerikansk statsborgerskap. Spørsmålet var om man ved utmåling av erstatningen skulle gjøre fradrag for norske velferdsytelser – som familien ikke ville få i USA – eller om man skulle ta utgangspunkt i det faktiske utgiftsnivået familien hadde i USA.

Dersom en skadelidt kun er på besøk i Norge, er hovedregelen å basere erstatningen på de utgiftene man vil ha i sitt bostedsland og ikke gjøre fradrag for norske velferdsytelser. Det som reiste tvil i denne saken, var at familien/skadelidte flyttet fra Norge etter skaden. Sørum argumenterer for at tilknytning man hadde til nytt bostedsland før man ble utsatt for skaden bør være avgjørende, men at flytting innen EØS-området reiser nye problemstillinger som ennå ikke er vurdert.

Hele artikkelen kan leses her (krever abonnement/betaling): Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (nr 4-2022).

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning