2014 kan bli et dyrt år for staten og forsikringsselskapene

Historisk dom gir multihandikappede Olivers (10) mamma og pappa erstatning. Oliver Svehaug Sand fikk alvorlige hjerneskader som følge av manglende forsvarlig helsehjelp under fødselen. Etter 10 års kamp ble foreldrene endelig tilkjent erstatning i lagmannsretten for inntektstapet de ble påført da de ble nødt til å slutte i jobbene sine for å ta seg av sin multihandikappede sønn på heltid. Da prinsippdommen kom i september i år, uttalte Pasientskadenemda at de vurderte å anke dommen til Høyesterett fordi de var uenige i lagmannsrettens rettsanvendelse.
30.10.2014

Pasientskadenemda anket aldri lagmannsrettsdommen som nå er rettskraftig og vil ha stor betydning for tredjemannstapet i fremtidige erstatningssaker.

PSN-direktør Rose-Marie Christiansen sier at de ikke er forsøker å holde erstatningsnivået nede, men at de jobber med hvordan de skal tilnærme seg til problematikken dommen medfører i fremtidige saker.

Advokat Trond Alan Wehn i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, som prosederte saken i lagmannsretten, mener at både staten og forsikringsselskapene har god grunn til å være bekymret for konsekvensene av dommen.

Les hele artikkelen i Dagbladet her: http://www.dagbladet.no/2014/10/30/nyheter/innenriks/feilbehandling/erstatning/pasientskadeerstatning/35992025/

Les lagmannsrettsdommen her:  http://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2013-135450?q=LB-2013-135450 

Relaterte saker