Markant økning av erstatningen til etterlatte

Ny dom i Høyesterett i dag gir etterlatte rett til markant høyere erstatning enn tidligere.

11.12.2014

Hvis noen dør i en trafikkulykke kan de etterlatte ha krav på såkalt forsørgertapserstatning. Det har vært uklart om de etterlatte sin erstatning kan reduseres hvis avdøde kan bebreides for ulykken f. eks. ved at han kjørte med promille. I promillekjøringstilfellene har tidligere praksis vært at erstatningen til de etterlatte ble redusert med 50 %. Høyesterett har i dag avsagt en dom hvor erstatningen kun ble redusert med 20 %. Dommen innebærer at barn og ektefeller etter slike ulykker får øket sin erstatning med 30 %, sammenlignet med tidligere praksis. Dommen illustrer betydningen av at man tør å ta opp kampen mot forsikringsselskapene, og utfordre etablert praksis.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet