Sakkyndige oppdrag i saker om personskade

Medisinske sakkyndige kan være nødvendig for å belyse faktum i personskadesaker. Er sakkyndige oppdrag kun «ubehagelig» for legene, eller kan det være nyttige og givende oppdrag?

09.12.2022

Det kan være en utfordring å få leger til å påta seg oppdrag som sakkyndige i forvaltningen og i forbindelse med rettssaker. Medisinske sakkyndige, som kan sitt fag, er imidlertid helt nødvendig for å få et riktig grunnlag for å vurdere de juridiske spørsmålene som reises i erstatningssakene.

Advokat Therese Lohne Boehlke har skrevet en kommentar i «Overlegen», som belyser sakkyndiges rolle i sakene og hvordan legene heller bør se på disse oppdragene som interessante og givende.

Gode sakkyndige vil være med på å sørge for riktige avgjørelser i sakene om personskadeerstatning. I tillegg vil slike oppdrag gi legen mulighet for å reflektere over eget fag, rutiner og retningslinjer, se viktigheten av god journalføring og ikke minst gi ett innblikk i pasientenes opplevelser av helsevesenet.

 

Les hele kommentaren i magasinet Overlegen ved å klikke på artikkelen under.

 

Faksimile fra artikkel i Magasinet Overlegen, om sakkyndige ved personskade

Faksimile fra artikkel i Magasinet Overlegen, nr 4-2022

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker