Kritikkverdig lang saksbehandlingstid i pasientskadesaker

Hvis du har fått en skade som følge av feil i behandlingen (en pasientskade) i det offentlige eller private helsevesenet, kan du søke erstatning for tapet ditt av Staten via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Får du avslag her, kan du klage saken din inn for Pasientskadenemnda/Helseklage (PSN).

09.02.2018

For lang saksbehandlingstid i saker om pasientskade

Dessverre er saksbehandlingstiden i PSN ofte svært lang og betydelig lengre enn de rammer lovverket setter. Sivilombudsmannen har i tidligere avgjørelser rettet kritikk mot PSNs saksbehandlingstid. Det vises til avgjørelse fra 2016 der ombudsmannen kom til at en gjennomsnittlig behandlingstid i pasientskadesaker på 20 måneder eller mer, er for lang. Ombudsmannen påla PSN å korte ned på saksbehandlingstidene snarest mulig.

Ble forespeilet en saksbehandlingstid på 22 måneder

Nedenfor kan du lese en artikkel fra Trønderavisa 27.01.2018 om vår klient, Ruth Høiås, som først fikk beskjed om å måtte vente hele 22 måneder på et vedtak i saken sin.

– Dette må det gjøres noe med. Det er en kjempebelastning for de det gjelder. Pasientskadenemnda har lenge sagt de skal gjøre noe med det, men det er vanskelig å se at det blir gjort, uttaler advokat Anette Eckhoff til Trønderavisa.

Ruth Høiås har nå, etter påtrykk fra advokat Eckhoff, heldigvis blitt lovet fortgang i saken sin, etter at hennes helsetilstand dessverre er blitt vesentlig forverret.

Pasientskadenemnda/Helseklage flyttet nylig til Bergen og mistet i den forbindelse mange av sine ansatte.

– Nå har vi ansatt mange nye i Bergen, men det tar tid å bygge opp kompetansen. Det går dessverre ut over behandlingstiden, til frustrasjon for pasientene som har saker hos oss, uttaler Christiansen, direktør i Helseklage, i artikkelen.

 

Her kan du lese mer om erstatning ved pasientskade.

Hele historien i Trønderavisa 27.01.2018, kan du lese her:

 

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning