Skjevdeling av midler

Ved separasjon og skilsmisse oppstår ofte spørsmål om fordeling av verdier og eiendeler; det økonomiske skifteoppgjøret mellom ektefellene. Et sentralt skille går da mellom de par som har felleseie og de som har særeie, helt eller delvis. Her kan du lese mer om når det er grunnlag for skjevdeling.