Onesubsea Processing AS med undervannsteknologi i verdensklasse

Fra Horsøy utenfor Bergen har OneSubsea Processing AS, et selskap i Schlumberger-gruppen, designet og bygget to enorme undervannskompressorstasjoner som gjør det mulig å hente opp restgass fra Ormen Lange-feltet til en verdi av 80 milliarder kroner.

 

Ness Lundins saker for Høyesterett

Advokatfirmaet Ness Lundin fører jevnlig saker for Høyesterett. Høyesterett behandler kun saker som har en prinsipiell betydning ut over den konkrete saken, og kun et mindretall av saker som ankes, slipper inn til behandling.

Forbruker mot entreprenør - sak opp for Høyesterett

13.-14. september 2022 skal Høyesterett ta stilling til hva som ligger i kravet til at en regning fra entreprenør skal være «kontrollerbar» etter bustadoppføringsloven § 48.

Nytt hos Ness Lundin

Advokatfirmaet Ness Lundin har god kompetanse innenfor et bredt spekter av rettsområder. Fremover ønsker vi å gi en liten oppdatering på hva våre advokater jobber med om dagen.