Utenlandske sjåfører som skader seg i trafikkulykker i Norge har rett til norsk erstatning!

Resultatet i en helt fersk lagmannsrettsdom fra Frostating lagmannsrett innebærer at en utenlandsk sjåfør som skader seg i utenlandsk bil på norske veier, har rett til erstatning utmålt etter norsk rett. Det gjelder selv om vedkommende ikke har noen annen tilknytning til Norge enn at ulykken skjer her i landet og selv om ingen andre kjøretøy er involvert i ulykken.