Nye elsparkesykkel-regler i 2022

For å redusere antall skader og et økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter, er det vedtatt en rekke endringer i reglene for små elektriske kjøretøy, herunder elsparkesykler. Endringene trer i kraft 15. juni 2022.

Her kan du lese mer om hva endringene vil si for deg som kjører elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy, eller for deg som har blitt utsatt for skade av slike.

Ulykke med elsparkesykkel i trafikken

Dessverre er skadetallene forbundet med elsparkesykler høye. Både brukere av slike kjøretøy og myke trafikanter blir jevnlig påført skader av mer eller mindre alvorlig art.