Sinnsyk skadelidt – Ikke grunnlag for reduksjon i erstatningen ved medvirkning

Høyesterett avsa 21. mai 2015 dom i en sak hvor spørsmålet var om en sinnssyk/psykotisk skadelidt skulle få redusert erstatningen sin fordi hans egne handlinger hadde bidratt til skaden (medvirkning fra skadelidte).

27.05.2015

I denne saken om personskadeerstatning slår Høyesterett fast at hvis en psykose er årsak til medvirkningshandlingene så er det ikke grunnlag for å bebreide skadelidte, og det kan da heller ikke foretas reduksjon i erstatningen. I saken var det ikke tvil om at handlingene var forårsaket av psykosen og skadelidte hadde da krav på full personskadeerstatning.

Dommen føyer seg inn en rekke av flere dommer fra Høyesterett hvor det legges mindre vekt på skadelidtes handlinger ved vurderingen av om det skal skje en reduksjon i skadelidtes erstatningskrav.

Vi gratulerer vår advokatkollega Sven Knagenhjelm med seier i Høyesterett.

Du kan lese om saken og bakgrunnen her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater