Utenlandsk jordbærplukker ble nektet erstatning etter trafikkulykke - gikk til domstolen og fikk 10,2 millioner kroner

Advokat Christian Lundin ble engasjert etter at en utenlandsk statsborger fra Latvia ble hardt skadet i en trafikkulykke 28. februar 2012. Latvieren hadde arbeidet i Norge som jordbærplukker, men forsikringsselskapet mente at han ikke hadde krav på erstatning for inntektstapet da det etter selskapets syn ikke forelå noe tap.

04.07.2016

Før advokat Christian Lundin kom inn i saken, begrenset selskapets tilbud seg til erstatning for ekstrautgifter som følge av trafikkulykken med et årlig beløp på kr 30 000. Det ble tilbudt en totalerstatning for ekstrautgifter på kr 770 000, og en erstatning for tapt livsutfoldelse – menerstatning – på kr 1 191 000.

Tilbudt beløp fra forsikringsselskapet ble ikke utbetalt, og dette førte til økonomiske problemer for skadelidte. Heller ikke erstatningen for tapt livsutfoldelse ble utbetalt av forsikringsselskapet til tross for at det var enighet om at skadelidte var 100 % medisinsk invalid.

Med henvisning til at tilbudet klart var i strid med gjeldende rett brakte advokat Christian Lundin saken inn for retten. Dette resulterte i at det ble oppnådd en totalerstatning på kr 10 255 000.

I denne saken endte erstatningen for fremtidig inntektstap på kr 3 500 000, og erstatning for utgifter basert på et årlig utgiftsbeløp på kr 175 000. Resultatet etter endt rettsprosess ble altså trafikkulykkeserstatning på kr 10 255 000, dvs. over fem ganger høyere enn det forsikringsselskapet opprinnelig tilbød i erstatning.

Saken er for så vidt ekstrem idet det er sjelden forsikringsselskapene bommer så til de grader som det gjorde her. Når det er sagt, opplever vi dessverre til stadighet at det er nødvendig med advokatbistand for å oppnå korrekt erstatning. I en del tilfeller er det behov for å ta saken til retten.

Advokat Lundin, partner i advokatfirmaet Ness Lundin

Dessverre opplever advokatfirmaet Ness Lundin alt for ofte at det er et stort sprik mellom det forsikringsselskapene mener er korrekt erstatning etter trafikkulykker og det domstolene til slutt utmåler. Vi har samlet en del eksempler der vi har sammenliknet tilbud før rettsprosess og sluttresultat. Listen viser en økning på nær 100 % i saker vårt kontor har behandlet de siste 10 årene. Listen finner du her.   Dette viser behovet for kyndig bistand i slike saker.

Adv. Ness Lundin Da, har bistått oss - min klient og meg som verge i en erstatningssak. Saken var kompleks og relativt krevende. Det var særs betryggende å ha bistand fra dette advokatkontoret, de fremsto troverdig, trygge og hadde høy faglig kompetanse. De ga oss gjennomgående gode råd, og den planlagte strategi ble gjennomført som avtalt og førte til et meget godt og tilfredsstillende resultat. Jeg vil på det varmeste kunne anbefale dette advokatkontoret til andre, og spesielt i saker av erstatningsmessig karakter, etter ulykker.

Skadelidtes verge Odd-Hermann Børke

Relaterte saker